Tjänster

Vår affärsmodell bygger på att våra försäkringar erbjuds och tecknas via våra samarbetspartners, medan Genworth ansvarar för kundservice, skadereglering, riskhantering, affärsutveckling, analys och juridisk support.

Våra produkter

Vi erbjuder innovativa specialförsäkringar som ger ekonomisk trygghet i händelse av det oväntade